c67 rokumen roppi various 1995 nen izen no anime to ka no eroparo shuu nano ka yo various cover